Nominering 2019

FRIST FOR NOMINERING ER TORSDAG 26. SEPTEMBER 2019

Vet du om en idrettsutøver, trener eller klubb som fortjener heder og ære, så kan du sende inn forslag på kandidat til oss. En jury representert av tidligere idrettsutøvere og personer innen idretten i Vestfold er de som til slutt nominerer minimum 6 kandidater i hver klasse.

 • For å være aktuell kandidat må man være medlem av et idrettslag i Vestfold eller ha folkeregistrert adresse i Vestfold.
 • Idretten som kandidaten representerer må være tilknyttet et særforbund i Norges Idrettsforbund. 
 • Kandidatens holdninger og gjerninger må ikke være i strid med idrettens verdier og retningslinjer.

 

HER ER OVERSIKTEN OVER DE KATEGORIENE DU KAN NOMINERE I:

 

Årets kvinnelige utøver

Nominer din kandidat her

 • Prisen tildeles den kvinnelige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) perioden 28. oktober 2018 til 26. september 2019.

Årets mannlige utøver

Nominer din kandidat her

 • Prisen tildeles den mannlige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) perioden 28. oktober 2018 til 26. september 2019.

Årets parautøver

Nominer din kandidat her

 • Prisen tildeles den parautøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) perioden 28. oktober 2018 til 26. september 2019.

Årets unge utøver

Nominer din kandidat her

 • Prisen tildeles den unge utøveren (født 2000-2004) som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) perioden 28. oktober 2018 til 26. september 2019.

Årets team/lag

Nominer din kandidat her

 • Prisen tildeles det teamet/laget som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 28. oktober 2018 til 26. september 2019.

Årets trener

Nominer din kandidat her

 • Prisen tildeles den treneren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 28. oktober 2018 til 26. september 2019.

Årets elitearrangement

Nominer din kandidat her

 • Prisen deles ut til det elitearrangement som etter juryens vurdering er det beste elitearrangementet som er arrangert i perioden 28. oktober 2018 til 26. september 2019.

Årets breddearrangement

Nominer din kandidat her

 • Prisen deles ut til det breddearrangement som etter juryens vurdering er det beste breddearrangementet som er arrangert i perioden 28. oktober 2018 til 26. september 2019.

Årets idrettsanlegg

Nominer din kandidat her

 • Prisen deles ut til det anlegget, eller samling av anlegg som etter juryens vurdering er det beste anlegget som er ferdigstilt i perioden 28. oktober 2018 til 14. oktober 2019.

Årets ildsjel

Nominer din kandidat her

Følgende kriterier må oppfylles for å bli nominert til årets ildsjel:

  • Vedkommende har gjort en solid innsats for idretten.
  • Hun/han kan være enten trener, tillitsvalgt eller ha andre verv i idretten.
  • Ikke være heltidsansatt.