Arrangører

Vestfold idrettsgalla bygger på samme konsept som den nasjonale idrettsgallaen, og skal bidra til å skape begeistring og engasjement for idrett, frivillighet og samhandling i Vestfold.

Bak arrangementet står Vestfold idrettskrets og Vestfold fylkeskommune.

Andre samarbeidspartnere er idrettsrådene i Vestfold, Oslofjord Convention Center og A-media.

Kontaktperson: Camilla Nilsen, Vestfold idrettskrets,
tlf. 913 09 998 e-post: camilla.nilsen@idrettsforbundet.no